Vishvaya vishwa karmancha vishvamurthi paratparam I
 vishvamatha pitha roopam vishvakarma namostute I
vishvamangala mangalye vishva vidya vinodhine I
vishva samsara pijanam vishwakarma namostute II


Krishna Sila ( Black Stone Idol)

Mariyamman , Maramma Statue

Chowdeshwari Temple - H-Kallahalli,

                Sarjapura Road

Temple Architect ,Sculpture & Contractor

sthapathi vishnu kumar v

Sri Shakthi Ganapathi Temple

JP Nagar ,Near Puttenahalli kere .